Informacje o projektach / Projekt inwestycyjny / Zadania zrealizowane w 2013r.

Projekt inwestycyjny

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO INSPEKCJI OCHRONY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH, WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Zadania zrealizowane w 2013r.

W ramach projektu inwestycyjnego pt. „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych" w 2013 roku zakupiono urządzenia na łączną kwotę około 20 mln zł. w tym: mineralizatory mikrofalowe do analizy metali ciężkich w pyle (16 szt.), poborniki pyłu PM10/PM2.5 z dwiema głowicami i kalibratorami przepływu – 84 szt. (z czego w roku 2013 dostarczono do WIOŚ 32 szt.), analizatory do pomiarów zanieczyszczeń gazowych (SO2, CO, NOX, O3, BTX) i kalibratory do wzorcowań analizatorów – 211 szt. (z czego 60 szt. dostarczono do WIOŚ w roku 2013), automatyczne mierniki pyłu PM10/PM2.5 – 37 szt. (z czego 16 szt. dostarczono do WIOŚ w roku 2013). Dodatkowo w roku 2013 przeprowadzono postepowania przetargowe na zakup dla WIOŚ zestawów pomiarowych parametrów meteorologicznych wraz z masztami oraz systemów do gromadzenia transmisji, weryfikacji, wizualizacji danych ze stacji monitoringu powietrza, które zostaną zainstalowane na stacjach monitoringu jakości powietrza w roku 2014 r.