Aktualności / Wizualizacja danych o jakości powietrza: portal jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i aplikacja mobilna

Wizualizacja danych o jakości powietrza: portal jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i aplikacja mobilna

W ramach działania 5 – „Zapewnienie systemu wizualizacji danych o jakości powietrza dla całej Inspekcji jako element systemu informacji przestrzennej zgodnej z wymaganiami INSPIRE" ("Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014) wykonano m.in. nową wersję portalu jakości powietrza GIOŚ i wykonano aplikację mobilną na smartfony.

Nowa wersja portalu jakości powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl) została udostępniona użytkownikom w dniu 10 grudnia 2015 r. W nowej wersji portalu, poza dotychczas udostępnianymi informacjami, prezentowane są wyniki pomiarów (dane bieżące i archiwalne) ze stacji pomiarowych z całego kraju działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz szereg interaktywnych map dotyczących jakości powietrza. Możliwe jest również pobieranie danych z portalu.

Dodatkowo, w ramach działania 5 wykonano i udostępniono aplikację mobilną na smartfony „Jakość powietrza w Polsce" dla użytkowników telefonów z oprogramowaniem Android i dla użytkowników telefonów z oprogramowaniem iOS. Aplikacja na Android została udostępniona w dniu 24 grudnia 2015 r. w sklepie Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce), a w dniu 19 stycznia 2016 r. w sklepie AppStore (https://itunes.apple.com/pl/app/jakosc-powietrza-w-polsce/id1072036124?l=pl&mt=8). Aplikacja prezentuje dane o jakości powietrza z automatycznej stacji pomiarowej zlokalizowanej najbliżej użytkownika telefonu oraz z innych stacji automatycznych w kraju. Udostępniane są również m.in. informacje o przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych.