Informacje o projektach / Projekt inwestycyjny / Zakres projektu

Projekt inwestycyjny

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO INSPEKCJI OCHRONY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH, WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Zakres projektu

Działania służące osiągnięciu celu zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

  1. Opracowanie finalnych wersji specyfikacji technicznych dla urządzeń pomiarowo-analitycznych oraz narzędzi informatycznych, stanowiących podstawę do przeprowadzenia postępowań przetargowych realizowanych w ramach Działania 2.
  2. Zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych, np. analizatorów automatycznych SO2, NOx, benzenu, ozonu, CO, pyłu PM10/PM2.5.
  3. Zarządzanie projektem i działania promocyjne.