Informacje o projektach / Projekt inwestycyjny / Cel projektu

Projekt inwestycyjny

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO INSPEKCJI OCHRONY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH, WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i precyzji pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w sieciach monitoringu jakości powietrza w Polsce przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez wzmocnienie jej infrastruktury pomiarowo-laboratoryjnej.