Informacje o projektach / Projekt inwestycyjny / Informacje ogólne

Projekt inwestycyjny

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO INSPEKCJI OCHRONY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH, WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Informacje ogólne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w partnerstwie z NORWESKIM INSTYTUTEM BADAŃ POWIETRZA (NILU), realizuje dwa projekty w ramach programu operacyjnego pl03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014.

Budżet projektu: 7 005 246 EUR
Beneficjenci/Użytkownicy końcowi: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska