Informacje o projektach / Projekt ekspercki / Zakres projektu

Projekt ekspercki

WZMOCNIENIE SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA NORWESKIE

Zakres projektu

Działania służące osiągnięciu celu zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

  1. Opracowanie koncepcji optymalizacji/modernizacji sieci pomiarowych z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, serwisowania i obsługi technicznej stacji pomiarowych.
  2. Doskonalenie procedur QA/QC (zapewnienia i kontroli jakości) poprzez np. wspólne interkalibracje, badania terenowe.
  3. Dostosowanie oceny jakości powietrza do wymagań określonych w projekcie nowej decyzji sprawozdawczej UE, ze szczególnym uwzględnieniem danych przestrzennych i modelowania.
  4. Zapewnienie danych o emisji ze źródeł punktowych i powierzchniowych, w tym identyfikacja źródeł emisji.
  5. Zapewnienie systemu wizualizacji danych o jakości powietrza dla Inspekcji Ochrony Środowiska jako element systemu informacji przestrzennej zgodnej z wymaganiami INSPIRE.
  6. Zarządzanie projektem i działania promocyjne.