Informacje o projektach / Projekt ekspercki / Informacje ogólne

Projekt ekspercki

WZMOCNIENIE SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA NORWESKIE

Informacje ogólne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w partnerstwie z NORWESKIM INSTYTUTEM BADAŃ POWIETRZA (NILU), realizuje dwa projekty w ramach programu operacyjnego pl03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014.

Budżet projektu: 1 929 712 EUR

Beneficjenci/Użytkownicy końcowi: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.