Aktualności / Zakończenie realizacji projektu inwestycyjnego

Zakończenie realizacji projektu inwestycyjnego

W dniu 29.04.2016 r. Operator Programu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował raport końcowy z realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.