Aktualności / Wydłużenie realizacji projektu eksperckiego

Wydłużenie realizacji projektu eksperckiego

Po uzyskaniu zgody Darczyńców i Operatora Programu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydłużenie do 30.04.2017 r. terminu realizacji projektu, w dniu 18.04.2016 r.podpisano aneks w sprawie realizacji projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie".

Pozwoli to narozszerzenie zakresu rzeczowego projektu poprzez realizację zadania „Modyfikacja narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o jakości powietrza na potrzeby e-Raportowania i wizualizacji danych", które poprawi efektywność zarządzania danymi o jakości powietrza pod kątem ich udostępniania, umożliwi szersze prezentowanie aktualnych danych poprzez urządzenia mobilne, wdroży nowe mechanizmy istotne dla wykonywania rocznych ocen jakości powietrza oraz umożliwi przeszkolenie pracowników WIOŚ w I kw. 2017 r.