Aktualności / Seminarium kończące projekty

Seminarium kończące projekty

W dniu 24 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyło się seminarium kończące realizację projektów: „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" i „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych", dofinansowanych w ramachProgramu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Seminarium otworzyła i prowadziła Pani Anna Katarzyna Wiech, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku - Kierownik Projektów. W spotkaniu wzięli udział Pani Ingrid Norstei, Radca J.E. Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce oraz Pan Trygve Hallingstad z Norweskiej Agencji Środowiska, Członek komitetu ds. wyboru projektów MF EOG.Podczas spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Operatorów Programu PL03, omówili cele i założenia oraz wyniki realizacji ww. projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych".
W trakcie seminarium Liderzy działań projektowych z ramienia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wspólnie z Liderami działań projektowych partnera norweskiego - NILU - Norweskiego Instytut Badań Powietrza, pod przewodnictwem Pana prof. Józefa Pacyny, Dyrektora ds. Naukowych NILU zaprezentowali wyniki i efekty realizowanych projektów.

W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Ochrony Środowiska PIB, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Prezentacje z seminarum umieszczono w zakładce Publikacje/Materiały informacyjne

20151124 101151 220151124 132242 2