Informacje o projektach / Projekt ekspercki / Cel projektu

Projekt ekspercki

WZMOCNIENIE SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA NORWESKIE

Cel projektu

Celem projektu jest dalszy rozwój systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie, a także zapewnienie społeczeństwu oraz administracji publicznej szerokiego dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza zarówno dla potrzeb związanych z bieżącą ochroną zdrowia ludzi, potrzeb edukacyjnych jak i związanych z lokalnym, regionalnym i krajowym zarządzaniem jakością powietrza.